Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS
Tədbirlər
3 Aprel , 2018

Şuşa  rayon  Mərkəzi  kitabxanasının  Oxuculara  xidmət  şöbəsi vaxtaşırı səyyar  xidməti  günün  səviyyəsində qurmağa  çalışır və ailədə  olanların yaş  hədlərini nəzərə  almaqla  onlara  ailə  abonementi  vasitəsi  ilə  lazım  olan kitab, qəzet  və jurnalları çatdırır.