Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS
Rayon haqqında
27 Aprel , 2015

            Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları

Ramiz Qəmbərov

            II Dünya Müharibəsi Qəhrəmanları

Xəlil Məmmədov

Şamil Muxtarov

            Sosialist Əməyi Qəhrəmanları

Süleyman Vəzirov

            Dövlət xadimləri

Yusif Vəzir Çəmənzəminli, dövlət xadimi və yazıçısı.

İskəndər Əliyev, dövlət xadimi

Dadaş Həsənov, siyasi xadim

Nəriman bəy Nərimanbəyli, dövlət xadimi

Əbülfət xan Tuti, dövlət xadimi və şair

Zeynal bəy Vəzirov, məmur və titulyar müşavir

             Alimlər və ictimai xadimlər

Əhməd bəy Ağaoğlu, ictimai xadim, jurnalist, pedaqoq və yazıçı

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, yazıçısı, dramaturq, pedaqoq və ədəbiyyatşünas

Lətif İmanov, fizik

Validə Tutayuq, botanik

 

               Aktyorlar

Şəmsi Bədəlbəyli, aktyor və rejissor

Lətif Səfərov, aktyor, rejissor və ssenari müəllifi

Barat Şəkinskaya, teatr və kino aktrisası

Əbülfət Vəli, aktyor

              Hərbçilər

Fərəc bəy Ağayev, general-leytenant

Məhəmmədhəsən ağa Sarıcalı-Cavanşir, general-mayor

Əbdüssəməd mirzə Qovanlı-Qacar, polkovnik

Əmənulla mirzə Qovanlı-Qacar, general-mayor

Feyzulla mirzə Qovanlı-Qacar, general-mayor

Məsum bəy Qayıbov, general-mayor

Yaqub Quliyev, general

Rüstəm bəy Mirzəyev, polkovnik

Fərəculla bəy Uğurlubəyov, polkovnik

Mehdiqulu xan Vəfa, polkovnik

Azad bəy Vəzirov, polkovnik

Əbdürrəhim bəy Vəzirov, mayor

               Musiqiçilər

Əşrəf Abbasov, bəstəkar, musiqişünas və pedaqoq

İslam Abdullayev, xanəndə

Qasım Abdullayev, xanəndə

Zülfü Adıgözəlov, xanəndə

Əhməd Ağdamski, müğənni

Zakir Bağırov, bəstəkar

Məcid Behbudov, xanəndə

Bülbülcan, xanəndə

Üzeyr Hacıbəyli, bəstəkar

Süleyman Ələsgərov, bəstəkar

Rauf Əliyev, bəstəkar

Məşədi Cəmil Əmirov, tarzən və bəstəkar

Çingiz Hacıbəyov, dirijor

Soltan Hacıbəyov, bəstəkar və dirijor

Zülfüqar Hacıbəyov, bəstəkar

Hacı Hüsü, xanəndə

Şəmsi İmanov, klarnet ifaçısı

Cabbar Qaryağdıoğlu, xanəndə

Məşədi Məmməd Fərzəliyev, xanəndə

Sürəyya xanım Qacar, müğənni

Mirzə Sadıq, tarzən və bəstəkar

Xan Şuşinski, xanəndə

Qəmbər Zülalov, müğənni

          İdmançılar

Eldar Əzimzadə, futbol hakimi

Pəhləvan Nabat, güləşçi

           Yazıçı və şairlər

Ağabəyim ağa, şairə

Süleyman Sani Axundov, dramaturq, nasir və maarif xadimi

Sabir Əliyev, şair

Ceyhun Hacıbəyli, yazıçı, salnaməçi, jurnalist, tərcüməçi və redaktor.

Fatma xanım Kəminə, şairə

Həsənəli xan Qaradaği, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filoloq, tarixçi, xəttat və teatr xadimi.

Xurşidbanu Natəvan, şairə

Cəfərqulu xan Nəva, şair, ictimai xadimi və general-mayor

Mir Möhsün Nəvvab, şair, rəssam, xəttat və musiqişünas alim

Xudadat bəy Poladov, şair

Qəmər bəyim Şeyda, şairə

Nəcəfqulu bəy Şeyda, şair

Mirzə Məmmədqulu Təbib, şair və həkim

Xanbikə xanım, şairə

Nəcəf bəy Vəzirov, dramaturq

Qasım bəy Zakir, şair

            Digər şəxslər

Şükür bəy Ağayev, həkim

Sürəyya xanım Ağaoğlu, vəkil

Fərhad Ağazadə, pedaqoq, əlifba islahatçısı, mətbuat tarixçisi və publisist.

Bəhram bəy Axundov, həkim

Məhəmmədhəsən bəy Vəlili-Baharlı, iqtisadçı və etnoqraf

Mirzə Adıgözəl bəy, tarixçi

Məşədi Salman Ələsgərov, tacir

Azad Əmirov, həkim

Əfrasiyab Əzimov, xalq qəhrəmanı

Lətif Kərimov, rəssamı, naxışşünas və xalçaşünas

Firidun bəy Köçərli, maarifçi, pedaqoq, metodist, ədəbiyyatşünas və publisist

Qənbər Qarabaği, rəssamı, dekorativ boyakarlıq və ornament ustası

Cəlal Qaryağdı, heykəltəraş

Ədil bəy Mehmandarov, mühəndis və pedaqoq

Kərim bəy Mehmandarov, həkim

Şükür Rzayev, hüquqşünas

Səfərəli bəy Vəlibəyov, maarif xadimi və pedaqoq

Haşım bəy Vəzirov, müəllim, publisist və tərcüməçi