Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Əmir Teymur

Orta əsrlər tarixi, hökümdarlar və sərkərdələr silsiləsindən olan bu kitabda görkəmli sərkərdə ,Teymurilər dövlətinin banisi Əmir Teymurdan bəhs edilir.

Mayn Rid .Oseola Seminollarin başçısı

Əsərdə müstəmləkəçilərə qarşı müqavimət göstərmiş  seminolların azadlıq uğrunda  mübarizəsi təsvir edilmişdir.

Herbert Uells .Zaman maşını

Əsərdə gələcəyə  səyyahətdən  danışılır.Əsərin qəhrəmanı zaman maşınıyla 802701-ci ilə gedib çıxır.Məqsədi  bəşəriyyətin çiçəklənməsini görməkdi.