Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Çexovdan Markesə qədər

Bu toplu XX-ci əsr dünya ədəbiyyatının mənzərəsini "yığcam" janrın- hekayə və novellalar  vasitəsi  ilə  işıqlandırmağa cəhd edir.Ayrı-ayrı  mədəniyyətlərin  ədəbiyyatını  təmsil edə

Dəli Domrul

Dədə Qorqud  dastanları  Dəli Domrul  boyu 5-10 yaşlı uşaqlar üçün  nəzərdə tutulmuşdur    və səsləndirilmiş elektron  jurnallı  CD-ni də əhatə  edir.

Uşun oğlu Seyrək boyu

Dədə Qorqud  dastanları  Uşun oğlu Seyrək   boyu 5-10 yaşlı uşaqlar üçün  nəzərdə tutulmuşdur    və səsləndirilmiş elektron  jurnallı  CD-ni də əhatə  edir.

Üzeyir Hacıbəyli. Ər və arvad

3 pərdəli  operetta .Operettanın bərpası və yeni redaktəsi  Sərdar Fərəcovundur.

Süleyman Sani Axundov .Hekayələr

Orijinal nasir kimi tanınan dramaturq, xx əsr  Azərbaycan uşaq  ədəbiyyatının formalaşmasında ,inkişafında  böyük  xidməti  olan Süleyman Sani  Axundovun  ilk hekayələri bu kitabda öz