Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Zəminə,Xınalı .Xınalıq etüdləri

"Xınalıq etüdləri" kitabı "Əsgər ocağı" qəzetinin təsisçisi  və  baş  redaktoru ,"Dirili  Qurbani" və "Məhsəti"  şairlər  məclisinin  üzvü  Zəminə  Xınalının oxucularla  növbət

Eleanor Porter.Polyanna

Amerikalı uşaq yazıçısı Eleanor Porter  1892-ci ildən özünü ədəbiyyat sahəsində sınamağa başlayır və qısa hekayələr dərc etdirir. O, uğur qazanır. Nəhayət, 1913-cü ildə yazıçının dünyada şöhrət qazanmasına səbə

Böyük iqtisadi ensklopediya

“Böyük İqtisadi Ensiklopediya” iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini

Atilla

Bu kitab "Tanrının qamçısı" adlandırılan hun hökmüdarı  və  sərkərdəsi  Atilladan bəhs edir.

Kamil,Təbib .Haray çəkin əsir dağlar.

Kəlbəcər poeziyasında özünəməxsus şeirləri ilə tanınmış el şairlərimizdən biri də Kamil Təbibdir.  Şeirlərində rəvanlıq vardı. Kəlbəcərin klassik ənənələrinə söykənmiş gəraylıları, qoşmaları , təcnislər