Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Həsənəli, Nəriman . Gözlə məni ana

 Bu kitabda müəllifin topladığı  Vətən müdafiəçilərimizin  cəbhədən göndərdiyi məktublardan bəziləri dərc edilmişdir.

İsa ,Muğanna.Seçilmiş əsərləri 2

Görkəmli yazıçımız İsa Muğannanın altı cildlik seçilmiş əsərlərinin 2-ci cildinə onun "Sürgün", "Dan ulduzu" povestləri, müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələri və "Ömrümdə izlər" başlığı altında bir neçə xatir

Əfəndiyev.İlyas.Şeirə sığmayan ömür

 XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, Xalq yazıçısi İlyas Əfəndiyevə həsr olunmuş kitabın tərtibçisi və redaktoru Günay Əfəndiyevadır. “Təhsil” nəşriyyatında nəfis tərtibatla çap olunmuş bu kitabda adından gö

Nüsrət , Kəsəmənli.Seçilmiş əsərləri

Bu kitab ürəyi sevgi həsrətindən yananlar üçün, ümidi yorulmuşlar üçün, başını əlləri arasına alıb bu dünyanı götür-qoy edənlər üçün, inciyib  küsənlər üçün və bir də sadəcə sevənlər üçündür.

Knyaz, Misgin. Ot kökü üstə bitər

Kitabda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid Əli Məmmədovun həyat və döyüş yolundan bəhs edilir. Vətən darda olarkən Əli Məmmədov silaha sarılaraq, torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxmış, bu müqəddəs amal naminə canından ke