Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Elçin, Romanlar

Bu kitaba Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndələrindən biri, Xalq yazıçısı Elçinin nəsrimizin Qızıl fonduna daxil olmuş məşhur  “Mahmud və Məryəm”,  “Ağ dəvə” və “Ölüm hökmü” romanları daxil edi

Daniel Defo, Robinzon Kruzo

İngilis  yazıçısı  Daniel  Defo  öz  dövründə  daha  çox  ictimai,  siyasi, iqtisadi problemlərdən  yazan  publicist  kimi  tanınmışdı.

Xəlil Rza Ulutürk,Türkün dastanı

Oxucular Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizələrdə,döyüşlərdə şərəfli yaradıcılıq yolu keçmiş Xəlil Rza Ulutürkün 50-ci illərdən üzü bəri ayrı-ayrı kitablarında toplanmış şeirlərindən ən maraqlı nümunələri "Tü

Qabil,Rübailər

Unudulmaz  qələm  ustadı  Xalq Şairi Qabilin poetik istedadını əks etdirən şeirləri bu kitabda öz əksini tapmışdır.

Əsgərova, Rəfiqə Əsgər qızı .Gültəkin zirvəsi

 Kitaba xalqımızın igid övladı, qeyrətli vətən qızı, bacarıqlı həkim, həyatının ən məhsuldar günlərini yurdunun düşmənlərdən azad olunmasına həsr etmiş, döyüş səngərlərində yaralı əsgərlərə vəzifə b