Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Ən çox oxunan kitablar
Elçin, Romanlar
10 Noyabr , 2016

Bu kitaba Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndələrindən biri, Xalq yazıçısı Elçinin nəsrimizin Qızıl fonduna daxil olmuş məşhur  “Mahmud və Məryəm”,  “Ağ dəvə” və “Ölüm hökmü” romanları daxil edilmişdir.  Hər üç roman dəfələrlə Azərbaycan dilində, eləcə də bir çox xarici dillərdə nəşr olunmuş, ekranlaşdırılmış, səhnələşdirilmişdir.