Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Ən çox oxunan kitablar
Xəlil Rza Ulutürk,Türkün dastanı
3 Noyabr , 2016
Oxucular Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizələrdə,döyüşlərdə şərəfli yaradıcılıq yolu keçmiş Xəlil Rza Ulutürkün 50-ci illərdən üzü bəri ayrı-ayrı kitablarında toplanmış şeirlərindən ən maraqlı nümunələri "Türkün dastanı" kitabında ğörəcəklər.