Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Yeni kitablar
Zəminə,Xınalı .Xınalıq etüdləri
15 Noyabr , 2016
"Xınalıq etüdləri" kitabı "Əsgər ocağı" qəzetinin təsisçisi  və  baş  redaktoru ,"Dirili  Qurbani" və "Məhsəti"  şairlər  məclisinin  üzvü  Zəminə  Xınalının oxucularla  növbəti  görüşüdür.