Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Yeni kitablar
Kamil,Təbib .Haray çəkin əsir dağlar.
11 Noyabr , 2016
Kəlbəcər poeziyasında özünəməxsus şeirləri ilə tanınmış el şairlərimizdən biri də Kamil Təbibdir.  Şeirlərində rəvanlıq vardı. Kəlbəcərin klassik ənənələrinə söykənmiş gəraylıları, qoşmaları , təcnisləri və  "Haray çəkin əsir dağlar" bir daha Kamil Təbibi  oxuculara tanıtdırdı: