Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şuşa şəhər MKS

Yeni kitablar
Çexovdan Markesə qədər
10 Noyabr , 2016
Bu toplu XX-ci əsr dünya ədəbiyyatının mənzərəsini "yığcam" janrın- hekayə və novellalar  vasitəsi  ilə  işıqlandırmağa cəhd edir.Ayrı-ayrı  mədəniyyətlərin  ədəbiyyatını  təmsil edən  bu  görkəmli  ədiblər  dünyagörüşləri, bədii üslubları ilə  bir-birindən  fərqləndiyi  kimi ,topluya daxil edilmiş  kiçik  ədəbiyyat  nümunələri də mövzu  və  yanaşma  baxımından  tam  fərqlidir.